แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วสถานะในเว็บสีชมพูขึ้นแจ้ง E16, E20 ขอให้รีบแก้ไข

จากเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมาทางกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงิน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับผู้มีสิทธิ์

สำหรับผู้มีสถานะ “รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง” จะได้รับครบทุกคนแล้ว แต่หากของใครในเว็บสีชมพูขึ้นสถานะ E16 และ E20 ขอให้ติดต่อ พมจ. ก่อน 23 ต.ค. นี้

รหัสเงินอุดหนุนบนเว็บสีชมพู

  • E16 – ข้อมูลไม่ครบถ้วน
  • E20 – ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน

วิธีแก้ไขรหัสบนเว็บสีชมพู

วิธีแก้ไข E16 : เนื่องจากยังกรอกข้อมูล ดร.02 ส่วนที่ 1 ไม่ครบถ้วน ดังนั้น ให้ดาวน์โหลดเอกสารแบบรับรองสถานะของครัวเรือน ซึ่งก็คือ ดร.02 ส่วนที่ 1 กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยพร้อมแนบสำเนาสูติบัตร และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเอกสาร ติดต่อยัง พมจ. หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่ออัปเดตข้อมูล

วิธีแก้ไข E20 : ตรวจสอบเลขบัตรประชาชนของเด็กว่าถูกต้องหรือไม่ / ตรวจสอบ วัน เดือน ปี ของเด็กว่าถูกต้องหรือไม่ / และตรวจสอบเลขที่บัญชี ว่าได้ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ เช่น ยื่นขอสิทธิ์โดยไม่ได้ใช้ 3 ธนาคารนี้ คือ ธ.ก.ส. ออมสิน และ กรุงไทย เป็นต้น

👍 กดตรวจสอบ

หรือหากในเว็บสีชมพูขึ้นสถานะอื่นๆ โปรดกดดูวิธีการแก้ไขที่ : วิธีแก้ไขรหัสต่างๆในเว็บสีชมพู

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน ปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152
หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

ข่าวที่เกี่ยวข้อง