ทุนการศึกษา ปี2565 ให้ระดับอนุบาล – มัธยมปลาย

ปรับเพิ่มอัตราเงินทุนการศึกษา 2565 ให้เด็กอนุบาล ถึง มัธยมปลาย หรือ อาชีวะ

รัฐบาลมอบให้หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาปรับเพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ รับสูงสุด 9,100 บาท/ปี

เงินอุดหนุนนักเรียนดีแต่ยากจน หรือเงินทุนเสมอภาคมีการแจกให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนโดยการดำเนินการแจกให้ทุกๆปี และสำหรับปีนี้ 2565  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พิจารณาแล้ว จะมีการปรับเพิ่มเงินให้ดังนี้

โดยมีผลในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

👍 วิธีสมัครกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากแบบละเอียด

👍 วิธีสมัครอีเมล์เพื่อขอสินเชื่อกู้เงินออมสิน

👍 สินเชื่อสำหรับคนพิการให้กู้เพื่อประกอบอาชีพ

ทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ยากจนพิเศษ 2565
ทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ยากจนพิเศษ 2565

โดยเหตุผลในการปรับเพิ่มเงินครั้งนี้ เป็นผลมาจากภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายละเอียดกว่านี้แนะนำดูได้เพิ่มเติมที่เว็บส่วนกลางครับ

  1. นักเรียนกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนนักเรียนดีแต่ยากจนพิเศษ (บางโรงเรียนครูจะเป็นคนเสนอชื่อ)
  2. ครูแนะนำพร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้น
  3. ครูลงพื้นที่ถ่ายรูปที่อยู่อาศัย อาชีพครอบครัว สถานที่อื่นๆประกอบ
  4. บันทึกที่อยู่ (แผนที่)
  5. ครูบันทึกข้อมูลลงระบบกลาง
  6. ระบบกลางเก็บข้อมูลเพื่อรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

*ในขั้นตอนที่ครูลงพื้นที่จำเป็นต้องมีผู้ปกครอง (แนะนำว่าควรให้ข้อมูลตามความเป็นจริง)

เพิ่มเติม

ทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษนี้มีอัตราเดิมดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครรับทุน

  1. แบบ นร.01
  2. รายละเอียดอื่นๆ กดดูที่ส่วนกลาง

*ขั้นตอนการอนุมัติ หรือวิธีการแบบละเอียดจะขึ้นอยู่กับโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รหัส e16 , e20

แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้า รีบแก้ไข E16 และ E20 แจ้งแก้ไขได้ที่ พมจ. ประจำจังหวัดหรือเตรียมเอกสารในข่าวให้ครบแล้วยื่นเรื่องต่อที่ พมจ.