ทุนการศึกษา ปี2565 ให้ระดับอนุบาล – มัธยมปลาย

ปรับเพิ่มอัตราเงินทุนการศึกษา 2565 ให้เด็กอนุบาล ถึง มัธยมปลาย หรือ อาชีวะ

รัฐบาลมอบให้หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาปรับเพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ รับสูงสุด 9,100 บาท/ปี

เงินอุดหนุนนักเรียนดีแต่ยากจน หรือเงินทุนเสมอภาคมีการแจกให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนโดยการดำเนินการแจกให้ทุกๆปี และสำหรับปีนี้ 2565  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พิจารณาแล้ว จะมีการปรับเพิ่มเงินให้ดังนี้

 • อนุบาล รับ 4,000 บาท
 • ประถมศึกษา รับ 5,100 บาท
 • มัธยมต้น รับ 4,500 บาท
 • มัธยมปลาย รับ 9,100 บาท
 • อาชีวศึกษา รับ 9,100 บาท

โดยมีผลในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

👍 วิธีสมัครกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากแบบละเอียด

👍 วิธีสมัครอีเมล์เพื่อขอสินเชื่อกู้เงินออมสิน

👍 สินเชื่อสำหรับคนพิการให้กู้เพื่อประกอบอาชีพ

ทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ยากจนพิเศษ 2565
ทุนการศึกษานักเรียนดีแต่ยากจนพิเศษ 2565

โดยเหตุผลในการปรับเพิ่มเงินครั้งนี้ เป็นผลมาจากภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกัน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายละเอียดกว่านี้แนะนำดูได้เพิ่มเติมที่เว็บส่วนกลางครับ

 1. นักเรียนกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนนักเรียนดีแต่ยากจนพิเศษ (บางโรงเรียนครูจะเป็นคนเสนอชื่อ)
 2. ครูแนะนำพร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้น
 3. ครูลงพื้นที่ถ่ายรูปที่อยู่อาศัย อาชีพครอบครัว สถานที่อื่นๆประกอบ
 4. บันทึกที่อยู่ (แผนที่)
 5. ครูบันทึกข้อมูลลงระบบกลาง
 6. ระบบกลางเก็บข้อมูลเพื่อรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

*ในขั้นตอนที่ครูลงพื้นที่จำเป็นต้องมีผู้ปกครอง (แนะนำว่าควรให้ข้อมูลตามความเป็นจริง)

เพิ่มเติม

ทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษนี้มีอัตราเดิมดังนี้

 • อนุบาล รับ 4,000 บาท
 • ประถมศึกษา รับ 3,000 บาท
 • มัธยมต้น รับ 3,000 บาท
 • มัธยมปลาย รับ 3,000 บาท
 • อาชีวศึกษา รับ 3,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครรับทุน

 1. แบบ นร.01
 2. รายละเอียดอื่นๆ กดดูที่ส่วนกลาง

*ขั้นตอนการอนุมัติ หรือวิธีการแบบละเอียดจะขึ้นอยู่กับโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้า รีบแก้ไข E16 และ E20 แจ้งแก้ไขได้ที่ พมจ. ประจำจังหวัดหรือเตรียมเอกสารในข่าวให้ครบแล้วยื่นเรื่องต่อที่ พมจ.