เงินอุดหนุนเด็ก

แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้า รีบแก้ไข E16 และ E20 แจ้งแก้ไขได้ที่ พมจ. ประจำจังหวัดหรือเตรียมเอกสารในข่าวให้ครบแล้วยื่นเรื่องต่อที่ พมจ.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แล้วรีบใช้ให้หมด

วงเงินรูดซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบใช้ให้หมด ไม่สามารถทบไปเดือนอื่นได้ (เดือน ต่อ เดือน เท่านั้น)